Training teamontwikkeling

Bereik jullie doelen – vanuit verbondenheid

Elk team heeft potentieel. Dat potentieel benutten – dát is de kunst. Lukt dat niet, behaal je je doelen maar moeizaam. Of blijven resultaten zelfs helemaal uit. Herkenbaar? Onze training Teamontwikkeling zorgt dat jullie succesvol samenwerken. Vanuit verbondenheid met elkaar.

De definitie van een sterk team

Een sterk team heeft focus. Focus op doelen, die helder geformuleerd zijn. De teamleden zijn erop gebrand een bijdrage te leveren aan het halen van die doelen. Vanuit hun eigen talent en passie.Een sterk team kent haar sterktes en zwaktes. De leden hebben alle ruimte om hun sterktes in te zetten. En vullen elkaars zwaktes aan.In een sterk team neemt eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid. Men respecteert en luistert naar elkaar. Feedback wordt positief gewaardeerd. Tot slot: een sterk team is zelfsturend. Weet wat het moet doen om van koers te wijzigen indien nodig. Wanneer de resultaten in gevaar komen omdat het ergens niet loopt.

Voor wie is deze training?

Voor teams die willen groeien. Groeien naar het ideaalbeeld van een sterk team – zoals hierboven geschetst. Teams die méér uit hun individuele talenten en gezamenlijke kracht willen halen. Door op specifieke aspecten te verbeteren. Bijvoorbeeld: Betere onderlinge communicatie. Meer inzicht in elkaars aanvullende vaardigheden. Meer openstaan voor feedback. Deze training is – kortom – voor teams met ambitie om betere resultaten te boeken.

Inhoud van de training

De training daagt jullie uit op zoek te gaan. Op zoek naar:

 • Een heldere ambitie en doelstelling
 • Elkaars talenten. Die (h)erkennen en benutten
 • Een effectieve communicatiewijze
 • Onderling vertrouwen
 • Wat jullie als team verbindt
teamontwikkeling luxus

Wat levert de training op

In één woord: verbondenheid als team. Dat zich uit in:

 • Heldere en gedragen teamambitie en focus
 • Benutten van individuele talenten en ambities
 • Meer onderlinge betrokkenheid
 • Open, constructieve communicatie
 • Snellere besluitvorming

Waarom Luxus

 • Altijd maatwerk, het programma stemmen we in nauw overleg af
 • Altijd resultaatgericht, na afloop is je groei merkbaar, zichtbaar en tastbaar
 • Altijd borging, we zorgen voor blijvende gedragsverandering

MEER WETEN?

Wil je meer weten of deze training of onze andere programma's? Of mogelijkheden naar maatwerk? Of een 1-op-1 coachingtraject?