Multidisciplinair samenwerken

Je snapt het niet. Dit kan helemaal niet wat je wilt. Kost ons minimaal 2 maanden extra. Als je er geen verstand hebt, bemoei je dan er ook niet mee….

Zucht. Het is weer zover. Jan en Anke vliegen elkaar in de haren.  What else is new?

Vertraging? Hoe zo? Extra functionaliteit? Echt niet. Geen budget!

Klaas van Finance doet ook even mee.

Jij kijkt uit het raam. Zoekt een vluchtweg. Hoelang duurt deze meeting nog?

Herkenbaar?

Waarom werken we in vredesnaam dan in multidisciplinaire teams, als het zo vermoeiend is?

Werken in een multidisciplinair team. Doen we steeds vaker. Er komt steeds meer en sneller informatie op mensen af. In een wereld die niet alleen over de regio of over Nederland gaat, maar vaak verbonden is met de hele wereld. De omgeving is continu in verandering. De meeste organisaties transformeren. Om leidend te kunnen zijn in hun markt. Vraagstukken worden complexer. Creatieve oplossingen zijn daarvoor nodig.

Dit betekent samenwerken! We kunnen niet meer vanuit 1 perspectief vraagstukken oplossen. Kennis van verschillende disciplines is nodig.  Samen in 1 (tijdelijk) team. Leuke uitdaging!

Andere competenties zijn nu relevanter: wendbaarheid, nieuwsgierigheid, veerkracht, verbondenheid, samenwerken, vernieuwen, beïnvloeden, innoveren. Binnen het team krachten bundelen, de toegevoegde waarde van ieders expertise de ruimte geven. Het vraagt van teamleden ook om over hun eigen schaduw heen te stappen. Het hoger belang voorrang geven op eigen belang. Dat is best wel eng. Is best wel een klus. Maar je krijgt er ook wat voor terug 🙂 Als het werkt dan.

Want multidisciplinaire teams creëren draagvlak voor veranderingen, leren sneller, zijn productiever, nemen betere besluiten, zijn innovatiever en creatiever.  Als het goed gaat geeft het de organisatie slagkracht. Het vermogen om sneller te schakelen. Een goed team swingt. Geeft energie. Mensen zijn erop gebrand om hun bijdrage te leveren. Vanuit eigen passie en talenten. Een sterk team kent zijn de sterktes en zwaktes. De leden hebben alle ruimte hun sterktes in te zetten. En vullen elkaars zwaktes aan. Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Verschillen worden gewaardeerd. Men respecteert en luistert naar elkaar. Alles is bespreekbaar. Feedback wordt positief gewaardeerd. Mensen komen tot hun recht.

Als je echt krachten bundelt ontstaat er iets anders. Iets mooiers dan dat je in je eentje had gekund. Denk maar aan een mooi gemengde bos bloemen, of zo.

Ik hoor je al denken: Klinkt goed. In de ideale wereld. In mijn wereld kost het vaak meer energie, dan dat het opbrengt.

Wat maakt het dan zo lastig?

 • Als iedere specialist in het team denkt dat hij het weet vanuit zijn eigen expertise. Daar ben je dan ook expert voor. Het is alleen een valkuil om te geloven dat jij de enige bent die het snapt.
 • Als mensen niet open staan voor nieuwe ideeën. Het vraagt lef en vertrouwen om out of the box te denken. Te experimenteren met nieuwe ideeën. Het liefst vanuit verschillende invalshoeken en disciplines.
 • Als het inlevingsvermogen, de kennis en de bereidheid ontbreekt om zich te verplaatsen in andere vakgebieden en overtuigingen
 • Als er geen bereidheid is om de eigen oplossing ter discussie te stellen
 • Als niet iedereen zijn ideeën goed kan overbrengen. Gemiste kansen, als die wel kunnen bijdragen aan een goede oplossing
 • Als er geen ruimte is voor diversiteit in kennis, ervaring, interesse en verschil in aanpak.
 • Is er genoeg vertrouwen en respect en bereidheid om elkaar echt te willen snappen. Of wint het ego het van het hogere belang
 • Als er onvermogen is om alle perspectieven te overzien; te weinig strategisch vermogen in het team
 • Als er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de kwaliteit van de inbreng, het proces en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan.

Ja, ja. Maar hoe dan?

Je hebt er in ieder geval moed, discipline en bereidheid voor nodig om samen te werken aan samenwerken. En een veilige modus. Veilige modus? Ja een veilige modus. Net als je telefoon of laptop. Een plek waar je veilig met elkaar alle denkkracht kan inzetten om uitdagingen te tackelen.  Zonder dat je bang hoeft te zijn voor schade, gedoe of energielekken.

Vertrouwen is de basis. Durf je je kwetsbaar op te stellen? Durf je je zwakheden te tonen? Kan je volledig open zijn naar elkaar, zonder enige filters?

Teams die elkaar vertrouwen zijn niet bang om de discussie aan te gaan. Zeker niet als het gaat om onderwerpen die belangrijk zijn voor het succes van de organisatie. Ze houden zich niet in als ze het er niet mee eens zijn. Dagen elkaar uit. Stellen dingen ter discussie. Allemaal om het beste antwoord te vinden op een vraag. Helder te krijgen waar het om gaat en om goede besluiten te kunnen nemen. Zonder irritatie of angst dat relaties verstoord worden. Want het zit qua vertrouwen en respect wel goed.

Creëer dus een veilige modus. Waarin dat gezegd kan worden wat er gezegd moet worden. Waarin mensen out of the box durven te denken. Waarin alle perspectieven serieus worden genomen. Waarin wordt geluisterd om te begrijpen. Waarin iedereen evenredig aan bod komt. En men bereid is eigen ideeën te heroverwegen. Dit is een continu proces, waarin het ook soms moet schuren om te groeien.

In een goed samenwerkend multidisciplinair team houdt immers niemand zijn mening achter, om tot creatieve oplossingen te kunnen komen. Sterker nog, iedereen voelt zich uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Hoe creëer je dan een veilige modus?

Door afspraken te maken. Wat hebben we nodig om ons veilig genoeg te voelen?

Wat is acceptabel en onacceptabel gedrag is voor het team? Hieronder een rijtje. Dit zijn maar voorbeelden. Ieder team weet waar de energie-lekken zitten en wat er nodig is om ze te dichten. Ieder team weet dat eigenlijk wel……  maar het is best moeilijk om dat open te bespreken

Acceptabel

Onacceptabel

Humor – relativeren

Alles bespreekbaar op inhoud

Niet te snel oordelen

Maak proces en onderstroom ook bespreekbaar

Echt luisteren naar wat de ander zegt

Elkaar de ruimte gunnen om te leren

Elkaar laten uitpraten

Luisteren om te begrijpen

Nieuwsgierige vragen stellen

Oordeel opschorten

Elkaars inbreng waarderen

Eigen verantwoording nemen

Praten vanuit gevoel

Open houding

Interesse en enthousiasme

Op de man in plaats van op de bal

Niet buiten eigen perspectief kijken

Humor ten kostte van, sarcasme, cynisme

Verborgen agenda’s/ eigen belang leidend

Niet open zijn over je echte mening

In de niet-modus blijven hangen

Schreeuwen, uitbarsten. Emotioneel incontinent

Afhaken, uitloggen

Krasje op je tong, telkens je punt maken

Teveel spreektijd opeisen/ ego

Ongelijkwaardigheid in communicatie en bijdrage

Arrogantie: denken dat jij het weet

Geen kickback achteraf

(Ver) Oordelen

Aannames doen

Welke afspraken gaan we maken dan? Welke gaan ons het beste helpen om te swingen? De voorbeelden hieronder zijn willekeurig.

Elk team heeft zijn eigen dynamiek. Zijn eigen eigen-aardigheden. Elk team heeft wat anders nodig.

 • Wees eerlijk en open, zonder achter iemands rug om te praten
 • Open houding, luisteren om te begrijpen
 • Zeg gewoon wat je denkt, zonder je in te houden
 • Richt je op de inhoud en niet op de persoon
 • Vraag net zo lang door tot je de ander hebt begrepen
 • We vragen actief om ieders mening
 • Durf je kwetsbaar op te stellen
 • Er zijn geen domme ideeën
 • Het gaat ook om de toon, in plaats van alleen om de muziek

Wat heeft jouw team nodig om te swingen? Om echt los te durven gaan?

Een multidisciplinair team stijgt boven zichzelf uit, als:

 • Er een helder beeld is van het hogere doel.
 • Iedereen zich gehoord voelt. Dan kan je je committen aan iets waar je het niet (helemaal) mee eens bent
 • Er bereidheid en vermogen aanwezig is om effectief te discussiëren over een probleem; een besluit te nemen en zonder rancune weer aan het werk te gaan
 • Ideeën en meningen op een gefocuste, efficiënte en open manier op tafel komen
 • Teamleden elkaar aanspreken op het niet nakomen van afspraken op inhoud en bejegening
 • Er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het besluitvormingsproces
 • Er gebruik wordt gemaakt van elkaars expertises en talenten

Dan denk jij: goed idee, gaat in de praktijk niet werken… Ja klopt!

Gaat zeker niet werken. Als we blijven doen, wat we altijd al deden. Je hebt wel moed, discipline en bereidheid nodig om samen te werken aan samenwerken. Dus wat spreken we af als team om ons scherp te houden? Hoe houden we de veilige modus veilig? Goede vraag!

Geef mensen in het team verschillende rollen. Wie houdt ons scherp op het proces? Wie is de verbinder en brengt de tegenstellingen bij elkaar? Wie is de advocaat van de duivel en stelt zaken ter discussie? Wie is het geweten? Wie is er zo praktisch dat we met de poten in de klei blijven? Wie is degene van de wilde ideeën? Wie is de big thinker die over de disciplines heen kan kijken?

De dynamiek en de ambitie van de groep bepaalt welke rollen er nodig zijn om effectief samen te werken. De individuele talenten en eigenschappen bepalen welke rol het beste bij iemand past. Door rollen te verdelen geeft het team impliciet toestemming om jouw unieke bijdrage aan het team te kunnen leveren. Natuurlijk zonder daarin door te slaan

Het werkt natuurlijk alleen als je met z’n allen verantwoordelijk nemen voor het team: voor de resultaten, het proces, de interactie en het welbevinden van ieder teamlid. Dus een feedback rondje na ieder overleg helpt ook om te groeien als team.

In de veilige modus kan je swingen. Ga je los. Niemand houdt zich in. Ieders denkkracht wordt benut. Talenten komen tot hun recht. Dealen we met groeipijnen. Met respect en energie, zonder drammen, afhaken en oeverloze discussies.

Dus gooi je haar los (als je dat nog hebt) in de veilige modus. Een multidisciplinair team moet swingen. Samen met hart en ziel werken aan de uitdagingen. En zo een bijdrage leveren aan de groei van de organisatie.